שיטה מקובצת/ביצה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
שיטה מקובצת
על מסכת ביצהתוכן[edit]

פרק ראשון – ביצה[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו.

פרק שני – יום טוב[edit]

טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג:

פרק שלישי – אין צדין[edit]

כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט:

פרק רביעי – המביא[edit]

כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה:

פרק חמישי – משילין[edit]

לה: לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: