שולחן ערוך/יורה דעה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרכי משה
דרישה
פרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
כרתי
פלתי
פתחי תשובה
ש"ך
נקודות הכסף (להש"ך)
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
יד אברהם




לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


שולחן ערוךTriangleArrow-Left.png יורה דעה

שולחן ערוך - יורה דעה

מהדורות דפוס[edit]

 • דפו"ר: מהדורת ונציה שכ"ז (בלי הגהות הרמ"א): באתר "HebrewBooks"
 • מהדורת קראקא ש"מ (עם הגהות הרמ"א דפו"ר): באתר "HebrewBooks"
 • מהדורת ונציה שנ"ח (בלי הגהות הרמ"א): באתר "HebrewBooks"
 • מהדורת קראקא שפ"ב (עם הגהות הרמ"א): באתר "HebrewBooks"
 • מהדורת מנטובה תפ"ב (עם גור אריה הלוי): באתר "HebrewBooks"
 • מהדורת למברג תרמ"ב-תרנ"ג (עם כל המפרשים, המהדורה הנפוצה):
  חלק א: סימנים א-קיא: באתר "אוצר החכמה", באתר "HebrewBooks".
  חלק ב: סימנים סימנים קיב-רב: באתר "אוצר החכמה", באתר "HebrewBooks".
  חלק ג: סימנים רג-תג: באתר "אוצר החכמה", באתר "HebrewBooks".

תוכן ענייני הסימנים[edit]

הלכות שחיטה[edit]

הלכות כיסוי הדם[edit]

הלכות טריפות[edit]

הלכות מתנות כהונה[edit]

הלכות אבר מן החי[edit]

הלכות בשר שנתעלם מן העין[edit]

הלכות חֵלֶב[edit]

הלכות דם[edit]

הלכות מליחה[edit]

הלכות בהמות וחיות טהורות[edit]

הלכות דברים היוצאים מן החי[edit]

הלכות סימני העוף[edit]

הלכות דגים[edit]

הלכות תולעים[edit]

הלכות ביצים[edit]

הלכות בשר בחלב[edit]

הלכות תערובות[edit]

הלכות מאכלי גויים[edit]

הלכות יין נסך[edit]

הלכות עבודה זרה[edit]

הלכות ריבית[edit]

הלכות חוקות הגויים וכישוף[edit]

הלכות נדה[edit]

הלכות מקוואות[edit]

הלכות נדרים[edit]

הלכות שבועות[edit]

הלכות כיבוד אב ואם[edit]

הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם[edit]

הלכות תלמיד חכם[edit]

הלכות תלמוד תורה[edit]

הלכות צדקה[edit]

הלכות מילה[edit]

הלכות עבדים[edit]

הלכות גרים[edit]

הלכות ספר תורה[edit]

הלכות מזוזה[edit]

הלכות שילוח הקן[edit]

הלכות חדש[edit]

הלכות ערלה[edit]

הלכות כלאים[edit]

הלכות פדיון בכור[edit]

הלכות חלה[edit]

הלכות תרומות ומעשרות[edit]

הלכות מתנות עניים וכהונה[edit]

הלכות נידוי וחרם[edit]

הלכות ביקור חולים[edit]

הלכות קריעה[edit]

הלכות אנינות[edit]

הלכות אבלות[edit]

·
מעבר לתחילת הדף