רש"ש/ראש השנה/ד/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
תוספות רי"ד

חי' הלכות מהרש"א
פני יהושע
רש"ש
שיח השדה


חומר עזר
שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


רש"ש TriangleArrow-Left.png ראש השנה TriangleArrow-Left.png ד TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

גמרא רגל שבו ר"ה לרגלים. נ"ל לפרש דבשנה יש ג' רגלים וקאמר תנא דהשנה מתחלת לענין זה מא' בניסן ור"ל דמא' מניסן עד א' בניסן יש ג' רגלים וא"כ הוה חה"מ ראשון. ועמש"כ לקמן (ח ב) בתד"ה בעשרה. אמנם לפ"ז לא יתיישב שפיר הא דפריך לקמן (ז ב) א"ה ארבעה חמשה הוו וכן קושיית והלא רגלים דלא חיילי מאורתא ותירוצה וי"ל:

גמ' שם נ"מ לנודר למיקם עליה בב"ת דתניא כו'. כ"ה גירסת הרי"ף והרא"ש ותיבות ור"ש היא ליתא וכ"נ שהיה גי' התוס'. ועמש"כ ביומא (לו ב) במה שפסק הרמב"ם דלא כסתמא דמתניתין:

גמ' שם ואחד המקדיש ואחד המעריך. בתוספתא הגי' המעריך קודם המקדיש והיא יותר נכונה:

גמ' שם ת"ר כו' חטאות כו'. ק"ל מדוע שייר למנחת חוטא. ואולי בכלל חטאות היא הואיל ובאה תחת חטאת וכתיב בה כי חטאת היא:

תד"ה ומעשרות. אתא קרא דביעור לעבור עליו בשני לאוין. הט"א כתב דל"ד דהא קרא דביעור עשה הוא. ואולי יכוונו ע"ד שאמר הש"ס לקמן ור"מ כיון דאל"ר אייתי ולא אייתי ממילא קם ליה בב"ת ורבנן ל"פ אלא משום יתורא דבחה"מ כו':

בא"ד כמו בכ"ד דקתני חייב כו'. עט"א. ול"נ דכוונו למש"כ התוי"ט פ"ד דדמאי מ"א (ועמש"כ בב"ר פ"א אות ו' במ"ת) וצריך להגיה קצת בדבריהם:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף