שיחה:בבלי/ראש השנה/ד/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בגמ' שחביבה תורה לישראל כשגל לעובדי כוכבים[edit]

עי' נצי"ב (על שיה"ש ) דכמו דשגל לעובדי כוכבים זה חביבות של חוץ לדרך הטבע – לצד הטומאה – כך אהבת ישראל לתורה זה פעמים חוץ לטבע – לצד הקדושה – כדמצינו "באהבתה תשגה תמיד" לשון שיגעון וחוץ לדרך הטבעי עי'. פניני משה (שיחה) 16:14, 5 במרץ 2021 (IST)

בגמ' צדקות ומעשרות וכו'[edit]

צ"ע מאי שייכיה צדקה לרגל וביהמ"ק, ועי' הגהות החשק שלמה בשם הראשונים. [ועי' תוס' ומשמע דבקיימי עניים עובר מיד בלאו, ובלא קיימי עניים עובר בעשה אחר רגל אחד ובלאו אחר ג' רגלים]. פניני משה (שיחה) 16:14, 5 במרץ 2021 (IST)