רש"ש/פסחים/קב/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
רשב"ם
תוספות
תוספות רי"ד
ריטב"א
מהר"ם חלאווה
מהרש"ל
חי' הלכות מהרש"א
חתם סופר
רש"ש

שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


רש"ש TriangleArrow-Left.png פסחים TriangleArrow-Left.png קב TriangleArrow-Left.png ב

גמרא אר"ה ב"ר יהודה אר"ש א"א שתי קדושות כו'. כצ"ל וכ"ה ברי"ף ורא"ש:

ברשב"ם ד"ה על המאור. כב"ש מ"ל במסכת ברכות. וכ"א (לקמן ר"ד קי):

תוד"ה שאין. עיין רש"א שכ' דיש לחלק כו'. ובין בהמ"ז וקידוש כו' דמברכין ב"פ בפ"ה ול"נ דאה"נ דאין חילוק וא"ח ומברך בפ"ה על הקידוש וכ"מ (לקמן קג ב) ברשב"ם ד"ה וא"ר יקנ"ה ושם בתד"ה רב אשי בשם הירושלמי וכ"כ המ"א סימן רע"א ס"ק ט"ז:

תוס' ד"ה מיתיבי. ודרך הש"ס להקשות ממקום שמוצא לתרץ. כה"ג כתבו בב"מ (קטו ב) ד"ה אמר ואינו מביא אלא דבר שיכול לדחות כו'. ע"ש ויותר מזה כתב הרא"ש בפ"ק דסוכה סי' טו ועמש"כ מו"ק י):


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף