רש"י/מועד קטן/כה/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
קרן אורה

שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


רש"י TriangleArrow-Left.png מועד קטן TriangleArrow-Left.png כה TriangleArrow-Left.png ב

כי מטו אגישרא. כשהגיעו לעבור בדף של גשר קצר שעכשיו לא היו יכולין לעבור זה בצד זה אלא זה אחר זה:

קמו גמלי. עמדו הגמלים נושאי המטות במקומן:

טייעא. סוחר ישמעאלים:

רבנן. דשיכבי רבה בר רב הונא ורב המנונא:

עבדי יקרא. דהא לא בעי האי למיעל מקמי האי:

נתור ככי. לחייו משום דבזי לרב המנונא:

ספר מלחמות. ספר תורה לישנא אחרינא שנלחם רבה ורב המנונא ונתור ככי דההוא טייעא לישנא אחרינא גזע ישישים זה רבה בר רב הונא דהוא בן גדולים בן רב הונא דהוא ראש גולה ועדיף מנשיא דארץ ישראל ועמו ספר מלחמות עמו רב המנונא:

קאת וקיפוד הוכפלו. קללה כמו וירשוה קאת וקיפוד (ישעיהו לד) כלומר קללה באה והוכפלה בעולם:

לראות שוד ושבר. זה שקצף הקב"ה על עולמו:

נשים לילות כימים. בהספד על ששם לילות כימים בתורה:

בר קיפוק ובר אבין. הוו ספדני:

(ההוא יומא. דנח נפשיה):

חלש דעתיה. דהאי מדמי ליה לשלהבת והאי לאבידה:

וההוא יומא. דנח נפשיה לא ספדוהו משום דאירע להו תקלה על ידו:

לא בר קיפוק ולא בר אבין חליץ. משום דאיתהפכו כרעייהו ותנינא (יבמות דף קג.) האי מאן דמסגי אלוחתא דריגלא לא חליץ דהתורה אמרה וחלצה נעלו מעל רגלו ולא מתחת לרגלו:

אתי לדגלת. חדקל:

רוב שלישית. ישראל נקראו שלישית ורבא שקול כרוב ישראל ואמר ליה קום ואמור מילתא כלומר בקש רחמים:

כאות במי מרה. שאשה סוטה נבדקת בהן:

בעת חנינתו. דולד:

אבד חנינו. אביו המחננו:

והבאתי השמש בצהרים. אשקיע השמש בצהרים:

יומו של יאשיה. שנהרג יאשיה קרי יומו שמש:

לגרמיה. לדעתיה:

רבי זירא היה מבבל ובה נולד וגדל בארץ ישראל והיינו דקאמר ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי גדלה שעשועיה ואהכי קרי ליה רבי זירא ורב זירא:

אוי נא לה אמרה רקת. יכולה לומר כן רקת היא טבריא:

אחיתו. הורידו דמעות:

איתחמיאו כוכבי. נראו הכוכבים שנשתנה העולם מרוב צער:

כיפי דנורא. אבנים של אור:

אשתעו צלמנייא. נימוחו פרצוף שלהן:

והוו למחלצייא. כלומר נחלקה ונתמעכה כל צורת פרצוף של צלמים וצור' המטבעות מפני צורת החסיד שנשתנית:

דרבי מנחם. בנן של קדושים שלא נסתכל אף בצורה של זוזא כדאמרינן בערבי פסחים (דף קד.):

והוו למחלצייא. כמו שהוחלקה במעגל ובמחלצים שבה מטחין טיט הכותל:

אנדרטא. צורת הצלמים שעושין על שם המלך שמת:

שבעין מחתרין. דגנבים דבזכותיה לא הוו אתו גנבים:

כיפי דברדא. אבנים:

נשוק כיפי. כיפאות של גשרים נשתברו ונשקו זו את זו:

שיצי. קוצים:


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון