רש"י/מועד קטן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
פירוש רש"י על מסכת מועד קטן

אודות הפירוש[edit]

הפירוש הנדפס אינו מרש"י, אלא הוא עירוב פירוש הנקרא ע"ש רבינו גרשום מאור הגולה עם דיבורים מפירוש רש"י האמיתי.

מהדורות של פירוש רגמ"ה[edit]

  • דקדוקי סופרים, כולל שינויי נוסחאות מכ"י רגמ"ה באתר "HebrewBooks" באתר "אוצר החכמה"
  • בתוך קובץ ראשונים עמ"ס מועד קטן באתר "אוצר החכמה"

חיבורים אודות הפירוש הנדפס[edit]

  • ר' דוב בער צמבער, מורה דרך באתר "HebrewBooks" באתר "אוצר החכמה"
  • ר' רפאל נתן נטע ראבינאוויטץ, מורה המורה באתר "HebrewBooks" באתר "אוצר החכמה"

פירוש רש"י האמיתי מכת"י[edit]

  • מהדורת א' קופפר באתר "HebrewBooks" באתר "אוצר החכמה"
  • מהדורת י"י קעלער באתר "HebrewBooks"
  • י' פוקס, פירוש רש"י למסכת מועד קטן - בירורים בזיהויו באתר "אוצר החכמה"
  • מהדורה ע"פ כתבי יד בתוך ש"ס עוז והדר

תוכן[edit]

פרק ראשון – משקין בית השלחין[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.

פרק שני – מי שהפך[edit]

יא:יב.יב:יג.יג:

פרק שלישי – ואלו מגלחין[edit]

יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:כז.כז:כח.כח:כט.

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן וְהַדְרָךְ עֲלָן