רש"י/מועד קטן/טז/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
קרן אורה
רש"ש

שינון הדף בר"ת


רש"י TriangleArrow-Left.png מועד קטן TriangleArrow-Left.png טז TriangleArrow-Left.png ב

אף דברי תורה בסתר. דכתיב בסיפיה דקרא מעשה ידי אומן התורה מעשה אומנתו של הקדוש ברוך הוא: רב בר אחוה דרבי חייא דהוא בר אחתיה ורבה בר בר חנה בר אחוה דר' חייא [דלאו] בר אחתיה כדאמרינן בסנהדרין:

עייא. כך כינה שמו של ר' חייא לשון גנאי:

ראה מי קורא לך. כלומר צא מכאן:

תא. בוא אלי והדר שלח ליה לא תיתי:

וזה. שליח שני לא ראיתי:

ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו. כי הוא על כרחו בא:

מאי טעמא עבדת הכי. דשנית בשוק:

ביומא דכלה. דרשה שהכל מצויין שם:

מוקים ליה בצדקה. דמיבעי למיעבד בסתר:

מר עוקבא. כתלמיד לשמואל דשמואל גדול בתורה יותר ממר עוקבא:

כי יתבן בדינא כו'. משום דמר עוקבא היה נשיא:

חייקי ליה דוכתיה. מנמיכין לו מקום כשיושב בדין:

כי היכי דמשתמע ליה מיליה. דשמואל רביה בתורה:

איטריד. מר עוקבא בדינא שהיה מחשב בדין ולא אידכר ליה למיזל בתר שמואל:

לא נגה לך. כלומר: לא סגי לך דאזילנא בתרך:

לישרי לי מר בתיגריה. הב לי רשותא למיהדר:

ידע. מר עוקבא:

דנקט. שמואל בדעתיה משום דאזיל בתריה:

מי שמעת שמתא מפומיה. אי שמית לך:

פסיק סידרא. לימד פרשיות:

מכלל דאיכא ראשונים. והלא לא מצינו שאמר דוד דברי אלא במקרא זה דדברי לשון נבואה:

אתה שאול. שנולדת במזלו:

והוא דוד. שנולד במזל שלך:

אבדתי כמה דוד. שהוא צדיק ממך:

שגיון. שגגה היתה לו:

משונה במעשיו. צדיק גמור:

שהקים עולה של תשובה. שהוא שב תחלה ונתן דרך לשבים כדאמרינן בפ"ק דע"ז (דף ד:) לא דוד ראוי לאותו מעשה אלא שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל דוד שמחל לו הקב"ה אותו עון אף אתה חזור בתשובה:

צור ישראל. מושל באדם אני מי מושל בי צדיק מושל בי ומבטלה:

עירא היאירי. הוה מתני לדוד אגב כרי' וכסתות ודוד הוה מתני לרבנן על גבי קרקע:

ראש לג' אבות. שהוא הולך לפניהם לעוה"ב:

מעדן עצמו. כופף עצמו ידיו ורגליו ביחד ויושב לארץ:

בדבר אוריה החתי. נטלו לו מאתים:


< עמוד קודם · עמוד הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון