קרן אורה/מועד קטן/טז/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קרן אורה TriangleArrow-Left.png מועד קטן TriangleArrow-Left.png טז TriangleArrow-Left.png ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
קרן אורה
רש"ש

שינון הדף בר"ת


דף ט"ז ע"ב

גמרא אמר ר' תנחום אמר רב תלמיד שנידה כו' עיין בד' הראשונים ז"ל שהביאו ד' הירושלמי זקן שנידה לצורך עצמו ואפי' כהלכה אין נידוי' נידוי ומה שפי' בו דהיינו שיתן לו ממון בעד התרתו הוא פי' תמוה והגה"מ פי' שלא בזהו אלא שלא עשה לו קימה והידור ובשביל זה נידוהו וגם ע"ז קשה מהא דשאל רב נחמן לההיא איתתא דקמניפא חולשא מי שמעת שמתא מפומי' משמע דאי שמעא שמתא הי' חל עלי' הנידוי וי"ל דהתם חציפותא הוי כדאמר כמה חציפא כו' אבל לפי מה דאיתא בירושלמי בהאי מימרא הני אמוראי דאיתמרו בש"ס דילן בשינוי קצת הי' נראה כפשוטו דלכבודו אין נידוייו נידוי ומפרש לברייתא מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב היינו אפילו במילי דשמיא כדמשמע התם קצת כן דקאמר עלה עד כדין חכם שנידה ואפילו חבר שנידה נשמעינא מן הדא כו' ע"ש מזה משמע דלא מיירי בנידה לצורך עצמו או י"ל דקאי אהא דנמנו באושא שלא לנדור זקן וקאמר נמנו דזקן לצורך עצמו אין נידויו נידוי וצ"ע:

הגרסה הראשונית של דף זה הונגשה באמצעות ובאדיבות דיקטה

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף