קרית ספר/סנהדרין/ח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg סנהדרין TriangleArrow-Left.svg ח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
קרית ספר



דפים מקושרים

א[edit]

מצות רכג לנטות אחרי רבים אם נחלקו הדיינים דכתיב אחרי רבים להטות וזהו בכל דיני התורה אבל בדיני נפשות אמרה תורה לא תהיה אחר רבים לרעות שלא תהיה נטייתך לרעה אחר הרוב כנטייתך לטובה ע"פ אחד אלא על פי שנים וכדילפינן לעיל פרק ה' וזו היא:
אזהרת שב שלא ללכת אחרי רבים בדיני נפשות אלא אם רבו המחייבים על המזכים בשנים כדכתיב לא תהיה אחרי רבים לרעות ובדיני נפשות הוא דכתיב וכדאמרינן דבדיני ממונות ליכא לאוקומי דכתיב לא תטה משפט אביונך אבל אתה מטה וכו' וכ"ש שאר דיני ממונות וכדאמרינן פרק אחד דיני ממונות דף ל"ו ופשט הכתוב נמי משמע בדיני נפשות דכתיב לרעות ואלו בדיני ממונות מה שהוא רע לזה הוא טוב לזה. אחד מן הדיינין שאמר איני יודע הוה ליה כמאן דליתיה ואין כאן בית דין שלם ומוסיפים עוד שנים וכדתנן התם פרק היו בודקין ד"מ ובחד הוה סגי במקום האחד שאמר איני יודע אלא משום דלא משכחת הטייתך לטובה ע"פ ב' אלא כי הג' דהוו כ"ד י"א מזכין וי"ג מחייבין ובמוסיפין עושין ב"ד שקול לכתחלה כדר' אבהו ספ"ק דף י"ז והכי סלקא התם שמעתא ומוסיפין עד ע"א ויותר לא יוסיפו דאין ב"ד הגדול יותר מע"א:


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.