קרית ספר/סנהדרין/ו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg סנהדרין TriangleArrow-Left.svg ו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

הטועה בדבר משנה חוזר הדין ודנין בו כהלכה דלא תימא דבדיעבד מה שעשה עשוי מדאוריתא דלכתחלה הוא דדיינינן הכי כדכתיב לא תטה משפט דמשמע לכתחלה דהא כל דיני התורה אפילו בדיעבד נמי הוו דכל דאמר רחמנא לא תיעביד אי עביד לא מהני וכיון דדבר מפורש הוא אין דינו דין והוא פטור דהתורה צותה עליו שידון ולא נתכוון להזיק ואם היה מומחה ויש לו רשות לדון וטעה בשיקול הדעת ליביה אנסיה ופטור כשאין יכול להחזיר ואם לא היה לו רשות לדון ונשא ונתן ביד ישלם מביתו ומה שעשה עשוי וכן מי שאינו מומחה וקבלוהו בעלי דינין עליהם ואם לא קבלו אותו הוי כמתכוין להזיק.

ה[edit]

קנין בטעות חוזר דהא אם הוה ידע לא הוה מחיל.

ז[edit]

וכופין את הלוה לעלות עם המלוה לב"ד הגדול כדאמרינן פרק א' דיני ממונות דף ל"ב צדק צדק תרדוף הלך אחר רבי אליעזר ללוד אחר ר' אליעזר לברור חיל וכו':


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.