ערך/תלמיד חכם

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תלמיד חכם

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

כבוד ת"ח[edit]

כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו (שבת קיט:).

גזירות על תלמידי חכמים[edit]

מיום שחרב בית המקדש נגזרה על ת"ח שילמדו תורה מתוך, (עי' ילקוט סוף יהושע).

הבטחות לתלמידי חכמים[edit]

אמר רבי פרנק אמר רבי יוחנן: 'כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם'" (בבא מציעא פה.).

מעבר לתחילת הדף