ערך/מנחות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מנחות

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אכילת המנחות בסוכות[edit]

בשו"ת בית יצחק (סימן ה סקי"ח) עמד על אופן אכילת הכהנים שיירי המנחות בחג הסוכות, כיון שאסור לבנות בבית המקדש ומאידך גיסא קדשי קדשים נאכלים בעזרה בלבד.

והציע ליישב שאולי אכלו רק פחות מכזית[1].

עוד יישב, שאכלו כן בלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש, שבהם אפשר היה לאכול קדשי קדשים אך כיון שהיו בחול הותר להחליף תקרתם ולסככם כהלכה.

בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ט סימן לא) יישב עפ"ד הגמרא בסוכה (נא:) שהותר לבנות מחיצות להפריד בין הגברים לנשים כיון שכך נצרך על פי הדין וחשיב כאילו נצטוו על כך בבנין הבית, הוא הדין לענין סוכות.
שולי הגליון


  1. ותליא בנדון המנחת חינוך (מ' קלד) אם יש קיום מ"ע דאכילת קדשים בפחות מכזית.

מעבר לתחילת הדף