ערך/בידו (נאמנות)

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png בידו (נאמנות)

בדבר שבערוה[edit]

אף שבכל איסורים נאמן עד אחד אפילו כנגד חזקה בדבר שהיה בידו, נחלקו האחרונים האם אף בדבר שבערוה שאין עד אחד נאמן בו, יהיה נאמן על כל פנים בדבר שהיה בידו.

דעת השב שמעתתא (ש"ו פ"א) ורבי עקיבא איגר (שו"ת ח"א סי' קכה) שאף בדבר שהיה בידו אין עד אחד נאמן בדבר שבערוה.

אמנם דעת הנתיבות וכן הציע בספר המקנה (קידושין סה: ובקו"א לספר המקנה סי' כז סכ"ו) והניח הדבר בצריך עיון. וכן דעת החזון איש (אבן העזר נשים סי' נט סק"כ), אמנם בחלק יו"ד (הל' יין נסך סי' נג אות יז ד"ה קדושין ס"ג ב') כתב שלא מצינו שיהיה נאמן בדבר שבערוה בדבר שבידו.

מעבר לתחילת הדף