משאת המלך/שמות/יא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אור החיים
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

משאת המלך TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png יא

משאת המלך על התורה - שמות יא

ה[edit]

ומת כל בכור (יא ה)

הנה במכת בכורות מתו כל הבכורים הן בכור מהאב והן בכור מהאם, ויש לכוין זאת במש"כ בתהלים (ע"ח נ"א) ויך כל בכור במצרים ראשית אונים באהלי חם, וכן (ק"ה ל"ו) ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם, והיינו דרישא דקרא קאי על בכורי האם, וסיפא דקרא ראשית אונים היינו בכור מהאב. [ולמש"כ בס' קול אליהו בפ' כי תצא בשם הגר"א דמדינא ראשית אונו קודם לפטר רחם ע"ש, א"כ האי ראשית אונו הוא אפי' אם לא היה פטר רחם, ע"ש].

מיהו במכילתא איתא עה"כ להלן (י"ב כ"ט) וה' הכה כל בכור בארץ מצרים, אפי' ממקומות אחרים [משאר אומות], בכורי מצרים שהן במקומות אחרים מנין ת"ל למכה מצרים בבכוריהם, בכורי חם כוש ופוט ולוד מנין, ת"ל ויך כל בכור במצרים וגו'. ולפ"ז רישא דקרא דויך כל בכור במצרים זהו מכל האומות שהיו בארץ מצרים, וסיפא ראשית אונים באהלי חם זהו לבכורי כוש ופוט בארצותיהם, ומיהו יל"ע מפני מה רק ראשית אונים דהם בכורי האב, ולמה לא מתו בפוט וכוש גם בכורי אם דפטר רחם וכיוצ"ב דבכורי מצרים, וצ"ע.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

ספרי משאת המלך מונגשים לציבור לשימוש אישי לעילוי נשמתו הטהורה של המחבר הגאון רבי שמעון משה ב"ר יהושע זליג דיסקין זצ"ל.
הזכויות שמורות לבני הגהמ"ח יבלחט"א