מראי מקומות/חולין/סו/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png חולין TriangleArrow-Left.png סו TriangleArrow-Left.png ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבנו גרשום
רש"י
רמב"ן
מאירי

חי' הלכות מהרש"א
מהרש"ל
מהר"ם שיף
בית מאיר
חתם סופר
רש"ש


מראי מקומות
שינון הדף בר"ת


כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר[edit]

במעדני יום טוב (פ"ג סימן סז אות ה) הביא קושיית רבי אהרן רופא שישנו דג בשם שטינקס מרינוס שיש בו רק קשקשת, ולפי המבואר בגמרא כאן על כרחך שיש לו גם סנפיר והוא מותר באכילה, ותמוה שהרי דג זה סכנה לאוכלו וכיצד תתיר התורה לאכול דג כזה. ויישב לו שדג זה הוא הרכבה שנעשתה לאחר שאמרו חז"ל כלל זה ואכן אין בו אלא קשקשת ולא סנפיר והוא אסור באכילה.

ובפרי חדש (יו"ד סימן פג סק"ד) תמה עליו שאם כן בטלו דברי חז"ל שהרי לעולם לא נוכל להתיר אכילת דג על סמך קשקשיו כיון שאין בכך ראיה לסנפיר כי שמא הורכב לאחר מכן. ועיין בתבואות שור (דף ק"ב ע"ג) מה שכתב בביאור דברי מעדני יום טוב, אך החיד"א (מחב"ר יו"ד סימן פג אות ז) כתב שהבנת דברי המעדני יום טוב כפי שהבין הפרי חדש.

ובעיקר הקושיא עיין במעדני יום טוב מה שיישב עוד.
שולי הגליון< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף