מהרש"א - חידושי אגדות/כתובות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מהרש"א - חידושי אגדות TriangleArrow-Left.png כתובות

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על מסכת כתובות


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רמב"ן
רשב"א
ריטב"א
ר"ן
שיטה מקובצת
מהרש"ל
מהר"ם
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהר"ם שיף
פני יהושע
הפלאה
חתם סופר
רש"ש
אילת השחר

שינון הדף בר"ת


חידושי אגדות מהרש"א על מסכת כתובות

כתובות[edit]

פרק ראשון – בתולה נשאת[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.יג:יד.יד:טו.טו:

פרק שני – האשה שנתארמלה[edit]

טו:טז.טז:יז.יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:כז.כז:כח.כח:

פרק שלישי – אלו נערות[edit]

כט.כט:ל.ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:

פרק רביעי – נערה שנתפתתה[edit]

מא:מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.מה:מו.מו:מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.נ:נא.נא:נב.נב:נג.נג:נד.נד:

פרק חמישי – אף על פי[edit]

נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:נח.נח:נט.נט:ס.ס:סא.סא:סב.סב:סג.סג:סד.סד:סה.סה:

פרק ששי – מציאת האשה[edit]

סה:סו.סו:סז.סז:סח.סח:סט.סט:ע.

פרק שביעי – המדיר[edit]

ע.ע:עא.עא:עב.עב:עג.עג:עד.עד:עה.עה:עו.עו:עז.עז:

פרק שמיני – האשה שנפלו[edit]

עח.עח:עט.עט:פ.פ:פא.פא:פב.פב:

פרק תשיעי – הכותב לאשתו[edit]

פג.פג:פד.פד:פה.פה:פו.פו:פז.פז:פח.פח:פט.פט:צ.

פרק עשירי – מי שהיה נשוי[edit]

צ.צ:צא.צא:צב.צב:צג.צג:צד.צד:צה.צה:

פרק אחד עשר – אלמנה ניזונת[edit]

צה:צו.צו:צז.צז:צח.צח:צט.צט:ק.ק:קא.קא:

פרק שנים עשר – הנושא את האשה[edit]

קא:קב.קב:קג.קג:קד.קד:

פרק שלשה עשר – שני דייני[edit]

קד:קה.קה:קו.קו:קז.קז:קח.קח:קט.קט:קי.קי:קיא.קיא:קיב.קיב:

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף