מהר"צ חיות/יבמות/לז/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רמב"ן
רשב"א
תוספות רי"ד

מהר"ם
מהרש"ל
מהדורא בתרא
מהר"צ חיות
רש"ש
אילת השחר


מפתח
שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


מהר"צ חיות TriangleArrow-Left.png יבמות TriangleArrow-Left.png לז TriangleArrow-Left.png א

גמרא. ומוקי לרבי אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא. נ"ב עי' רש"י בכאן מפורש דאף בברייתא איתא לכלל זה דהלכה כרב"י ועי' רש"י (לקמן מ"ט ע"ב) ועי' ג"כ ש"ס (לקמן ס' ע"א) ורש"י (קידושין ס"ב ע"ב; גיטין ס"ז ע"א) אולם ראה דברי מרן כסף משנה (ספ"ב מה' בית הבחירה) דכתב הך כללא משנת ראב"י קב ונקי הוא רק במשנה ולא בברייתא. ועי' שו"ת חכם צבי (סי' י') ועי' ס' יד מלאכי (ח"א סי' תט"ו) דהאריך בזה הרבה:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף