חידושי הגרמ"ש/סוטה/א/ח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

חידושי הגרמ"ש TriangleArrow-Left.png סוטה TriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png ח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

[דף ו' ע"א] קרייא אמר מקרין ואחר כך מבזין, מתניתא אמר מבזין ואחר כך מקרין. ונ"ל דהך מקרין ט"ס וצ"ל [מערבין], שבקרא כתיב ולקח מים קדושים וכו' ומן העפר כו' ונתן אל המים קודם הבזוי שפורעה, [ומה] שאמר קרייא אמר מערבין, הוא עירוב המים עם עפר המשכן בכלי חרס, וע"ז שפיר משני אלא מחמת עמידה ראשונה היה פורע את ראשה, דתיכף כשהעמידה היה פורע ראשה, ואח"כ עשה מים המרים, ואמר קרא (במדבר ה יח) וביד הכהן יהיו מי המרים, וכיון שהמה בידו שפיר הוא משביעה ואמר מי המרים האלה:

מעבר לתחילת הדף