חותם תכנית/תוכן הספר וסדר חלקיו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

חותם תכנית TriangleArrow-Left.png תוכן הספר וסדר חלקיו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

לידיעת הכללים הנוגעים להבין יסוד תורה שבעל פה ובירור עומק פנימיותה, ולידע המושגים המופשטים של כלליות ההלכות והאגדות שבתורה שבעל פה. ולהבין בכלל צירופה ויחוסה אל תורה שבכתב. ולהשיג ניתוח של ההלכות, לידע איך לנתח כל הלכה והלכה לחלקים ופרטים, ולידע כללי דרשותיהם הן בהלכה והן באגדה. וכללי לשונותיהם בזה - לידיעת כל אלה חברתי ספר גדול ורחב ידים, רב הכמות והאיכות, הנקרא בשמו הכללי:

דרך בים

וחלקתיו לששה ספרים, וכל ספר וספר קראתי בשם בפני עצמו כפי מטרתו הפרטית:

ספר הראשון: יסוד תורה שבעל פה
ספר השני: ערכי המושגים [מתורה שבעל פה]
ספר השלישי: מושגי הנמצאים
ספר הרביעי: הכתב והמכתב
ספר החמישי: נושאי ההלכות וחלוקותיהן
ספר השישי: כללי דרשות חז"ל ודרכי לשונותיהם[א]

וכל ספר וספר מהספרים הנ"ל בפרטו הוא ספר בפני עצמו, גדול הכמות והאיכות. ויש לכל אחד מטרה פרטית מיוחדת. ורק באשר שמתאחדים כולם למטרה אחת, כפי מטרתם הכללית, ע"כ נכנסו כולם תחת השם הכללי, כי בערך מטרתם הכללית נחשב כל ספר פרטי כאבר מאברי גוף הספר הכללי.

ואחל תת ציורים ודוגמאות מן הספרים הנ"ל בסדר חלוקתם:


שולי הגליון


  1. פה חשבתי רק הספרים שלי הנוגעים לכללים, אבל זולת זה יש חתימת יד בעזרת ה' עוד כמה ספרים: ספר ערים בצורות על תשובות בארבעה חלקי שולחן ערוך. ביאור על מדרש, על עין יעקב [עוד לא גמרתים]. ספר תורת ה' תמימה על התורה, הבאתי כל מאמרי חז"ל על כל קרא וקרא על פי א"ב ובארתים באופן שיראה מקומם בקרא. חידושים על ש"ס. ספר הדרושים. ספר עדות ביעקב על הלכות עדות, המחזיק מ"ב סימנים ונדפס רק ט' סימנים ממנו. ועוד. יזכני ה' להשלימם ולהוציאם לאור.
·
מעבר לתחילת הדף