באר הגולה/יורה דעה/רמט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

באר הגולהTriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png רמט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרכי משה
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
פתחי תשובה
ש"ך
נקודות הכסף (להש"ך)
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז


חכמת אדם


מראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(א) ל' הרמב"ם בפ"ז מהמ"ע מברייתא כתובות דף ס"ז ע"ב:

(ב) ממימרא דרב אלעי באושא התקינו וכו' שם דף נ' ע"א ומשמע ליה דמצוה מן המובחר לבזבז חומש וכ"נ מהירושלמי דריש פאה:

(ג) גם זו מהירושלמי שם:

(ד) שם דף נ' ע"א:

(ה) שם דף ס"ז ע"ב

(°) פי' שבלאו הכי מחויב על כל פנים לעשות מצוה זו ורוצה לפטור ממנה במעשר אינו רשאי אבל אי רוצה לעשות בו מצוה שאינו כבר מחויב רשאי:

(ו) מימרא דרב אסי ב"ב דף ט' ע"א ומייתי לה מקרא:

(ז) לשון הרמב"ם בפ"י מהמ"ע ממימרא דר' יצחק הנותן פרוטה לעני וכו' שם ע"ב:

(ח) לשון הטור וכ"כ הסמ"ג:

(ט) ממימרא דרבי יצחק לעיל וממדרש משלי על פסוק טוב ארוחת ירק:

(י) מימרא דר' אליעזר גדול המעשה וכו' שם בב"ב:

(יא) טור בשם הרמב"ם פ"י מהמ"ע:

(יב) גם הסמ"ג האריך לבאר חיוב מצוה זו מן התור':

(יג) מימרא דר' אבא אמר ר"ל גדול המלוה וכו' שבת דף ס"ג ע"א:

(יד) מימר' דר' חייא בר אבא ור' יוחנן רמי וכו' [ב"ב דף י']

(טו) מברייתא דראב"י וכדמפרש שם בג' ע"ב:

(טז) במר עוקבא שם ובכתובות דף ס"ז ע"ב:

(יז) כר' אבא שם ושם:

(יח) מכאן עד סוף סעיף י"ג שם ברמב"ם ופשוט הוא:

(יט) מהא דרבי אליעזר יהיב פרוטה וכו' שם בב"ב דף י' ע"א:

(כ) תשו' מהרי"ק בשורש קנ"ג:

(כא) שם בשורש קכ"ח שכ' התשב"ץ בשם הר"ש מתוך הירושלמי דזרעים:


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון