פסקי הרא"ש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 01:26, 5 July 2023 by עכ"פ (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פסקי הרא"ש

פסקי
הרא"ש
על תלמוד בבלי

תוכן עניינים[edit]

סדר זרעים[edit]

סדר מועד[edit]

סדר נשים[edit]

סדר נזיקין[edit]

סדר קדשים[edit]

סדר טהרות[edit]

כתבי יד[edit]

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה
  • סקוטלנד (ברכות, חולין, עבודה זרה, בכורות והלכות קטנות)
  • אוקספורד (ברכות, עבודה זרה, חולין, בכורות והלכות קטנות)
  • ניו יארק 6827 [קטוע בראשו] (ברכות, מועד קטן, עבודה זרה, חולין ובכורות)
  • ניו יארק 9941 (חולין, עבודה זרה, ברכות ובכורות) [חסר מעט בסופו]
  • דנמרק (ברכות [סוף המסכת], הלכות ערלה, כלאים, עבודה זרה)
  • לונדון (שבת, ערובין, פסחים, ביצה, מועד קטן, תעניות, מגלה, ראש השנה, יומא וסוכה)
  • צרפת 417 (שבת, עירובין, פסחים, ביצה, קידושין, נדה, נדרים, ראש השנה, יומא, סוכה, מועד קטן, תענית, מגלה, יבמות, כתובות וגיטין)
  • צרפת 418 (בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, שבועות, מכות, יבמות, כתובות, גיטין, קדושין, נדה ונדרים)
·
מעבר לתחילת הדף