רש"ש/עבודה זרה/נח/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"



דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רמב"ן
רשב"א
ריטב"א

חי' הלכות מהרש"א
מהר"ם
רש"ש


שינון הדף בר"ת


רש"ש TriangleArrow-Left.png עבודה זרה TriangleArrow-Left.png נח TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

גמרא א"ל רבא כו' טרוק כו' דלא ניתו אינשי דניטריד כו'. נראה דרבא לא רצה למימר ליה להדיא שיטרוק בפני ר"ה בריה דר"נ כי כיסופא הוא לסגור דלת בפני ת"ח אורח הבא לקבל פניו לכן השכיל לומר סתמא דלא ניתו אינשי ור"ל יען שיש לי עיון בדבר הלכה וסבר דר"ה כשימצא הדלת סגור יחזור לאחוריו או דשמעיה לא יפתח לו לאשר צוהו סתמא אך שמעיה בלא הבין כוונתו פתח אליו ועל ומתורץ ב' קושיות דתוס':

רש"י ד"ה אקפן נחמני. ולאסור כל יין החבית. לכאורה סותר למה שפי' לקמן בד"ה מאי לאו בהנאה. ולפירוש הרש"א בועוד מאי הוה מותיב כו' לשני ליה כו' שבתוס' זהו קושייתם אבל פירושו דחוק. ול"נ דכוונתם דאף על יין המשוכשך ג"כ ל"ק דכיון שנתערב י"ל דבטיל כפיר"י שהביאו לקמן:

תד"ה איקלע. לכך פיר"י כו' של"נ לשכשך לניסוך אלא לישאל כו'. לכאורה נראה להגיה אלא לידע וכ"ה ברא"ש ובס"א ראיתי הגי' אלא לישראל. ויש להשיא כוונתם לדעת הר"ן דמחלק בכה"ג ע"ש:

בא"ד וה"ג בס"י וה"ג. ר"ל והלכות גדולות וכן ראיתי בה"ג עצמו וכ"ה גירסת הרי"ף. ודלא כהב"ח שמחקו:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף