רש"ש/ברכות/נא/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
רש"ש


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


רש"ש TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png נא TriangleArrow-Left.png א

גמרא מי שאכל שום כו'. המציינים שכחו פה לציין לשבת (ל"א ב') וכן משם לכאן:

[שם קונם יין כו' אסור בחדש ומותר במיושן. הדיוקים סתרי אהדדי לענין ישן ועמש"כ שם בנדרים ודע דבמשנה שם איתא דמותר בכל יין ול"ק אהדדי לפי המבואר שם (כ"ו ב') ע"ש וכאן נראה להגיה כדתניא וצריך לעיין מדוע לא הביא הש"ס מהמשנה]:

שם הא בדחמרא כו'. הא' קאי על הברייתא הב'. והשני קאי על הברייתא ההובאה בראשונה. וכן הג'. ש"מ דאין הש"ס מקפיד בזה וכן לקמן (נ"ג) הא דאיכא אדם חשוב כו'. ולכאורה מזה סתירה להתוס' גיטין (סד"ז) ומנחות (ס"ד פ"ד) דדייקי בכה"ג ע"ש. וי"ל דכאן רוצה הש"ס להקדים בכולהו תירוצי דחמרא ברישא. וכן לקמן דאיכא ברישא [וכצ"ל בב"מ (כ"ה) בתירוצי דורמינהו בין לפירש"י ובין לפי' התוס' שם] אבל קשה מדברי עצמם בשבת (ס"ד י"ב) ע"ש:

רש"י ד"ה אספרגוס. עיין פסחים קי"ב ברשב"ם ד"ה אספרגוס:

[רש"י ד"ה חי. אבל לברך עליו חי הא אמרן במתני' כו'. אינו מדויק דה"ל לאתויי הא דריב"ח דמודים חכמים לר"א בכוס של ברכה וע"ש בתוס']:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף