ריטב"א/שבת

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רב נסים גאון
רש"י
תוספות
תוספות רי"ד
רמב"ן
רשב"א
מאירי
ריטב"א
ר"ן
חידושי הר"ן
מהרש"ל
מהר"ם
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהר"ם שיף
פני יהושע
חתם סופר
קרן אורה
גליון מהרש"א
מהר"צ חיות
רש"ש
שפת אמת
אילת השחר

חומר עזר
שינון הדף בר"ת
מבחן אמריקאי


ריטב"א TriangleArrow-Left.png שבת

חידושי הריטב"א על מסכת שבת

<לא קיימת מהדורת דפוס חופשית של חידושי הריטב"א למסכת זו - כתב היד היחיד זמין במכון לתצלומי כתבי יד בבית הספרים הלאומי (Ms. Heb. 4°73) - ניתן להקליד ולתרום לאוצר הספרים היהודי השיתופי רק מתוכו>

תוכן[edit]

פרק ראשון - יציאות השבת[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ:

פרק שני - במה מדליקין[edit]

כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו:

פרק שלישי - כירה[edit]

לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו. מו: מז. מז:

פרק רביעי - במה טומנין[edit]

מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא:

פרק חמישי - במה בהמה[edit]

נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה: נו. נו:

פרק ששי - במה אשה[edit]

נז. נז: נח. נח: נט. נט: ס. ס: סא. סא: סב. סב: סג. סג: סד. סד: סה. סה: סו. סו: סז. סז:

פרק שביעי - כלל גדול[edit]

סז: סח. סח: סט. סט: ע. ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג: עד. עד: עה. עה: עו. עו:

פרק שמיני - המוציא יין[edit]

עו: עז. עז: עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב.

פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא[edit]

פב. פב: פג. פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח. פח: פט. פט: צ. צ:

פרק עשירי - המצניע[edit]

צ: צא. צא: צב. צב: צג. צג: צד. צד: צה. צה: צו.

פרק אחד עשר - הזורק[edit]

צו. צו: צז. צז: צח. צח: צט. צט: ק. ק: קא. קא: קב.

פרק שנים עשר - הבונה[edit]

קב: קג. קג: קד. קד: קה.

פרק שלושה עשר - האורג[edit]

קה. קה: קו. קו: קז.

פרק ארבעה עשר - שמנה שרצים[edit]

קז. קז: קח. קח: קט. קט: קי. קי: קיא. קיא:

פרק חמשה עשר - ואלו קשרים[edit]

קיא: קיב. קיב: קיג. קיג: קיד. קיד: קטו.

פרק ששה עשר - כל כתבי[edit]

קטו. קטו: קטז. קטז: קיז. קיז: קיח. קיח: קיט. קיט: קכ. קכ: קכא. קכא: קכב. קכב:

פרק שבעה עשר - כל הכלים[edit]

קכב: קכג. קכג: קכד. קכד: קכה. קכה: קכו. קכו:

פרק שמונה עשר - מפנין[edit]

קכו: קכז. קכז: קכח. קכח: קכט. קכט:

פרק תשעה עשר - רבי אליעזר דמילה[edit]

קל. קל: קלא. קלא: קלב. קלב: קלג. קלג: קלד. קלד: קלה. קלה: קלו. קלו: קלז. קלז:

פרק עשרים - תולין[edit]

קלז: קלח. קלח: קלט. קלט: קמ. קמ: קמא. קמא:

פרק אחד ועשרים - נוטל[edit]

קמא: קמב. קמב: קמג.

פרק שנים ועשרים - חבית[edit]

קמג: קמד. קמד: קמה. קמה: קמו. קמו: קמז. קמז: קמח.

פרק שלשה ועשרים - שואל[edit]

קמח. קמח: קמט. קמט: קנ. קנ: קנא. קנא: קנב. קנב: קנג.

פרק עשרים וארבע - מי שהחשיך[edit]

קנג. קנג: קנד. קנד: קנה. קנה: קנו. קנו: קנז. קנז:

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת שַׁבָּת וְהַדְרָךְ עֲלָן