רשב"א/שבת

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רשב"א TriangleArrow-Left.png שבת

·
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

חידושי הרשב"א על מסכת שבת


תוכן[edit]

פרק ראשון - יציאות השבת[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ.

פרק שני - במה מדליקין[edit]

כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו:

פרק שלישי - כירה[edit]

לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו. מו: מז. מז:

פרק רביעי - במה טומנין[edit]

מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא:

פרק חמישי - במה בהמה[edit]

נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה: נו. נו:

פרק ששי - במה אשה[edit]

נז. נז: נח. נח: נט. נט: ס. ס: סא. סא: סב. סב: סג. סג: סד. סד: סה. סה: סו. סו: סז. סז:

פרק שביעי - כלל גדול[edit]

סז: סח. סח: סט. סט: ע. ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג: עד. עד: עה. עה: עו. עו:

פרק שמיני - המוציא יין[edit]

עו: עז. עז: עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב.

פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא[edit]

פב. פב: פג. פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח. פח: פט. פט: צ. צ:

פרק עשירי - המצניע[edit]

צ: צא. צא: צב. צב: צג. צג: צד. צד: צה. צה: צו.

פרק אחד עשר - הזורק[edit]

צו. צו: צז. צז: צח. צח: צט. צט: ק. ק: קא. קא: קב.

פרק שנים עשר - הבונה[edit]

קב: קג. קג: קד. קד: קה.

פרק שלושה עשר - האורג[edit]

קה. קה: קו. קו: קז.

פרק ארבעה עשר - שמנה שרצים[edit]

קז. קז: קח. קח: קט. קט: קי. קי: קיא. קיא:

פרק חמשה עשר - ואלו קשרים[edit]

קיא: קיב. קיב: קיג. קיג: קיד. קיד: קטו.

פרק ששה עשר - כל כתבי[edit]

קטו. קטו: קטז. קטז: קיז. קיז: קיח. קיח: קיט. קיט: קכ. קכ: קכא. קכא: קכב. קכב:

פרק שבעה עשר - כל הכלים[edit]

קכב: קכג. קכג: קכד. קכד: קכה. קכה: קכו. קכו:

פרק שמונה עשר - מפנין[edit]

קכו: קכז. קכז: קכח. קכח: קכט. קכט:

פרק תשעה עשר - רבי אליעזר דמילה[edit]

קל. קל: קלא. קלא: קלב. קלב: קלג. קלג: קלד. קלד: קלה. קלה: קלו. קלו: קלז. קלז:

פרק עשרים - תולין[edit]

קלז: קלח. קלח: קלט. קלט: קמ. קמ: קמא. קמא:

פרק אחד ועשרים - נוטל[edit]

קמא: קמב. קמב: קמג.

פרק שנים ועשרים - חבית[edit]

קמג: קמד. קמד: קמה. קמה: קמו. קמו: קמז. קמז: קמח.

פרק שלשה ועשרים - שואל[edit]

קמח. קמח: קמט. קמט: קנ. קנ: קנא. קנא: קנב. קנב: קנג.

פרק עשרים וארבע - מי שהחשיך[edit]

קנג. קנג: קנד. קנד: קנה. קנה: קנו. קנו: קנז. קנז:


הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת שַׁבָּת וְהַדְרָךְ עֲלָן