קרן אורה/סוטה/ה/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

קרן אורה TriangleArrow-Left.svg סוטה TriangleArrow-Left.svg ה TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
חי' הלכות מהרש"א
קרן אורהלדף זה באתר "על התורה"מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society


דפים מקושרים

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה

בא"ד סוף דבר כו'. אין סתירתה כלום בתמיה. ול"נ לפרש בניחותא סוף דבר שתדברי עמו דלא קאמר לה אלא אל תדברי. וא"כ אם נסתרה עמו ולא דברה אין סתירתה כלום ואמאי תני בסיפא נכנסה לבית הסתר אסורה לבעלה. ומשני דיבורה אתא מימר לך דאפילו דברה עמו אם לא נכנסה לבית הסתר מותרת אבל אם נסתרה אסורה דלשון נקי קאמר אל תדברי היינו אל תתיחדי. ועיקר כוונתו לסתירה. אבל תלמודין ס"ל דצריך שיקנא לה בפירוש על סתירה ולא בלשון נקי דיכולה לומר דלא מיחה בה אלא הדיבור ולא הוי קינוי:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף