קרית ספר/אבל/ה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg אבל TriangleArrow-Left.svg ה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

אלו דברים שאבל אסור בהם ביום ראשון מן התורה ובשאר הימים מדרבנן אסור לספר דכתיב בבני אהרן ראשיכם אל תפרעו מכלל ששאר המתאבלים מגדלים פרע וכיבוס ורחיצה וסיכה מדכתיב התאבלי נא ולבשי בגדי אבל ואל תסוכי שמן ורחיצה בכלל סיכה שקודמת לה כדכתיב ורחצת וסכת והאי לא הוי ילפותא אלא גלוי מילתא בעלמא מדברי קבלה ואיסור תשמיש המטה איכא גילוי מילתא מדברי קבלה דאבל אסור מדכתיב בדוד וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וכו' מכלל דעד השתא הוא אסור ונעילת הסנדל דכתיב ביחזקאל ונעלך תשים ברגלך מכלל שכל העם אסורים ורמז לאיסור עשיית מלאכה מדכתיב והפכתי חגיכם לאבל מה חג אסור וכו' ואסור בדברי תורה דכתיב ביחזקאל האנק דום ומנין שאינו יושב על המטה דכתיב ויקם המלך וגו' וישכב ארצה. ואסור בפריעת הראש מדכתיב ביחזקאל לא תעטה על שפם מכלל דאחרים אסירי בפריעה ומיחייבי עטיפה דכתיב על שפם יעטה ותרגום אונקלוס כאבלה יתעטף ואסור בשאלת שלום דכתיב נמי גבי יחזקאל האנק דום וה"ק ליה באניקה ואנינה אתה שוה לשאר אבלים ונראה דלדעת הרב ז"ל דכל הני י"א מילי אסירי ביום א' מדאוריתא דעד השתא הוו גמרא עד דאתא דוד ויחזקאל ואסמכוה אקרא. פרק ששי ושביעי מדרבנן. כהן גדול חייב בכל דברי אבלות אלא שאסור לו לקרוע בגדיו מלמעלה ולגדל פרע ונראה דלא הוי אלא מדרבנן שלא בשעת עבודה ולצאת אחר המטה כרבי יהודה פרק כ"ג דאינו יוצא מן המקדש משום שנאמר ומן המקדש לא יצא. וכן המלך חייב באבלות אלא שאינו יוצא דרך כבוד וגדולה למלך:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.