ציוני מהר"ן/שמיטה/ז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg שמיטה TriangleArrow-Left.svg ז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אור שמח
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

כ[edit]

בד"א באילן מאכל כו'. עי' בכ"מ שנדחק מדוע פסק רבינו דלא כר' יוחנן, אמנם דברי רבינו יש להם מקום ברווחא ע"פ דברי הרשב"א בחי' שם שכתב והא דדחי ההוא סבא משמיה דר"י לעולם ר"א ולדבריהם דרבנן קאמר להו שנויא הוא ולא סמכינן עליה אלא אפשטא דמתני' כו', עוד יש לו לומר דאפי' תימצי לומר דרבנן פליגי עליה וכדר"י אכתי איכא למימר דהלכתא כר"א בהא הואיל וסתם לן תנא דשביעית כוותיה דר"א ור"י נמי בהא כר"א ס"ל וכטעמיה דאית ליה בעלמא הלכה כסתם משנה ע"ש:


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.