ערך/תשרי

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תשרי

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

חודש תשרי, מכונה גם החודש השביעי או ירח האיתנים.

ירח האיתנים[edit]

מקור השם[edit]

במלכים א' (ח ב) נאמר "ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי".

ביאור השם[edit]

בגמרא בראש השנה (יא.) מובאת דעת רבי אליעזר שבתשר נולדו אבות, שלשון איתנים הוא שנולדו בו איתני עולם. ודעת רבי יהושע שנולדו בניסן וביאר לשון איתנים "דתקיפי במצוות". ובמצודת דוד (שם) ביאר שנקרא כן מלשון איתן וחוזק על שם שבחודש תשרי הם המועדים היותר חזקים ומיישרים את האדם אל השלימות. וכן פירש הרלב"ג (שם פסוק א) כי בו המועדים היותר חזקים והיותר מיישרים אל השלימות.

מנהגי חודש תשרי[edit]

ד' ימים שבין יום כיפור לסוכות[edit]

הרמ"א כתב (או"ח סימן תרכד ס"ה) שאין אומרים תחינות ולא צו"צ מיום כיפור עד סוכות. ובביאור הגר"א (שם) ביאר דהוה כמו יום טוב כמו יום הכיפורים במקצת, וכמבואר במדרש שיום טוב הראשון של סוכות הוא יום הראשון לחשבון עוונות. ועוד שבאותם הימים היה חנוכת הבית בימי שלמה.

מעבר לתחילת הדף