ערך/תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מקור[edit]

עי' משנה זבחים (פ"י מ"א, וברע"ב שם).

פעמים רבות בפרק זמן אחד[edit]

האחרונים דנים באופן שנעשה דבר פעמים רבות אך בפרק זמן אחד, ולעומתו נעשה דבר אחר פעמים מועטות יותר אך שלא בפרק זמן אחד, איזה דבר חשוב תדיר יותר מחבירו.

במטה אפרים (סימן תקפא) כתב שיש לומר בראש חודש אלול ברכי נפשי קודם לדוד אורי כיון שהוא תדיר יותר. ולמדו בדבריו[1] שאף שמזמור לדוד אורי נאמר בכל חודש שאלול ורוב חודש תשרי מכל מקום כיון שנאמר כולו בפרק זמן אחד חשוב כפעם אחת ולכן ברכי נפשי הנאמר בכל ראש חודש חשוב תדיר טפי.

וכן דנו[2] לגבי מה שדן בשו"ת להורות נתן (ח"א סימן כז) לענין קידוש לבנה וספירת העומר מה מהם תדיר יותר, כי קידוש לבנה נעשה אך י"ב פעמים בשנה משא"כ ספירת העומר מ"ט ימים, אך מאידך ספירת העומר נאמרת בפרק זמן אחד בשנה ואילו קידוש לבנה בכל חודש וחודש.

לעיון נוסף[edit]

אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/סוכה/נו.שולי הגליון


  1. הגר"א גנחובסקי (חקר הלכה, אליבא דהלכתא קג).
  2. שם.
מעבר לתחילת הדף