ערך/רבי יוחנן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png רבי יוחנן

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אם גם 'רבי יוחנן תנא ופליג'[edit]

ביד מלאכי (סי' תקנב) האריך להעמיד שיטת הראשונים והאחרונים בענין זה, ולהוכיח מגמרא, אם גם לגבי רבי יוחנן אמרינן 'תנא הוא ופליג' כמו לגבי רב. וראו עמק סוכות (דף ז' ע"ב) ד"ה אריו"ח שכתב דדוחק לומר דרבי יוחנן תנא ופליג ועי' לו עצמו שם (ריש דף ל"ב ע"ב) שתלה זה במחלוקת הרמב"ם והראב"ד.

מעבר לתחילת הדף