ערך/פילגש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png פילגש

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אי שרי להנשא להדיוט[edit]

פלוגתת הראשונים. ספר המפתח פרנקל פ"ד מהל' מלכים ה"ג באורך רב. חדש על ה(מ)דף (יבמות כא).

קידושין בפילגש[edit]

מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן ורש"י אם פילגש בקידושין, וראיית הקרן אורה והרש"ש מדברי הירושלמי שפילגש בקידושין. חדש על ה(מ)דף (יבמות כא).

אם שייך בה גירושין והיאך[edit]

ספר המפתח פרנקל פ"ג מהל' מלכים ה"ג בלח"מ דלפילגש א"צ גירושין.

מעבר לתחילת הדף