ערך/מרור

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מרור

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

שיעור כזית[edit]

דעת הרא"ש[1] שהטעם שצריך לאכול כזית מרור לפי שמברך על אכילת מרור ואין אכילה פחות מכזית.

דעת השאגת אריה (סימן ק) שלשון אכילה הכתוב בפסוק "על מצות ומרורים יאכלוהו" קאי גם אמצה ומרור ולא רק על פסח, ובעינן מעיקר מצוות מרור שיאכל כזית דווקא[2].

קישורים חיצוניים[edit]שולי הגליון


  1. ערבי פסחים, הובא בשאגת אריה (סימן ק).
  2. עי"ש שהאריך בראיות כשיטתו.

מעבר לתחילת הדף