ערך/מעלין בקודש ולא מורידין

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מעלין בקודש ולא מורידין

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הוצאת ספר תורה לנרתיק פחות[edit]

תורה לשמה (סימן כא)

עשיית חומש מתוך ספר תורה[edit]

תורה לשמה (סימן כה)

לשעה קלה[edit]

תורה לשמה (סימן כא) כתב שאף לשעה קלה אומרים מעלין בקודש ולא מורידין לענין הוצאת ספר תורה מנרתיקו לנרתיק פחות ממנו לפי שעה. והוכיח כן מהוצאת לחם הפנים על שולחן של זהב ולא של כסף עד שיוקטרו הבזיכין, משום מעלין בקודש ולא מורידין (מנחות צט.) אף שהיה זה רק לפי שעה.


מעבר לתחילת הדף