ערך/מלך

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מלך

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אם למשה היה דין מלך[edit]

ע"ע משה.

אם כהן יכול להיות מלך[edit]

בירושלמי (הוריות פ"ג ה"ב) מבואר שאין מושחים כהנים למלכים מפני כמה טעמים.

ועיין חקרי לב (או"ח סימן קכ) שקשה איך יתכן שהיה משה מלך[1] הרי משה היה כהן כמבואר בזבחים (קא.).שולי הגליון


  1. כמבואר בכמה מקומות, ע"ע משה.

מעבר לתחילת הדף