ערך/מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

בדבר המפורש בתורה[edit]

בדבר המפורש בתורה אין אומרים 'מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין'. רמ"א (או"ח סימן תרח ס"ב).

הטעם לכך לפי שירדה התורה לסוף דעתו של אדם שבכוחו להיות נזהר בזה העון, שאם לא כן אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו. חפץ חיים (הקדמה, הג"ה המתחלת ואל יפלא).

מעבר לתחילת הדף