ערך/מאבד עצמו לדעת

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מאבד עצמו לדעת

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

המאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא[edit]

אמרה זו באה לראשונה רק אצל יוסף בן מתתיהו (מלחמות היהודים ג ח ה; יוסיפון פרק עא), ואחריו בראשונים: חובות הלבבות (שער הבטחון פרק ד), ובאחרונים: חידושי מהרי"ט (כתובות קג:) ופני יהושע (בבא מציעא נט.) ועוד, ראו מקורות נוספים אצל ר"ש אשכנזי, אגרות שמואל, ירושלים תשפ"א, עמ' 6–7. ובמצוין בתפארת ישראל עמ"ס סנהדרין פ"י יכין אות יב בהערה.

מעבר לתחילת הדף