ערך/ברכה מעין שלוש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png ברכה מעין שלוש

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מדאורייתא או מדרבנן[edit]

עיין קרן אורה (ברכות פ"ו דיני ברכות הנהנין ד"ה והחקירה הראשונה).

מו"מ בנדון זה[edit]

  • בגמרא בברכות (מד.) מפשט הסוגיא משמע שלדעת חכמים אין מקור מן התורה לברכה מעין ג'.
מעבר לתחילת הדף