ערך/בית המקדש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png בית המקדש

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קדושת הקרקע[edit]

תורה לשמה (סימן כ).

בנין בית המקדש[edit]

הצפנת פענח (ביהב"ח פ"א ה"א) הוכיח מדברי תוספות בשבת (קלא. ד"ה ושוין) שמצות ועשו לי מקדש אינה בעצם מעשה הבנין אלא שיהיה בנוי. ומאידך מדברי הראשונים ביבמות (ו.) לא משמע כן.

בנין בית המקדש ביו"ט ובלילה, וירידת ביהמ"ק העתיד מן השמים[edit]

אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/סוכה/מא.

מעבר לתחילת הדף