מנחת שי/חבקוק/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מנחת שיTriangleArrow-Left.png חבקוק TriangleArrow-Left.png ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים


הפטרת שבועות (יום ב')
פסוקים א-יט
(למנהג ס' ות' מתחיל בפ"ב)

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ד[edit]

קרנים מידו. במקרא גדולה נכתב בצדו יפה ומטעים ביה ופירושא דמילתא הוא דאיכ' מאן דכתבי וקרנים בוא"ו וטעו הדא היא סברא דיליה והדין חילופא ודאי צריך עיונא ודקדוקא. וכבר עיינינן ודייקינן ואשכחנא ביה פלוגתא ביני רבוואת' וספרי וספריא וספרי דאגדתא באגדת שמואל פ' ד' ושוחר טוב מזמור ע"ה הכי איתא רמה קרני בה' עשר קרנות הם קרנו של אברהם וכו' קרנו של יצחק וכו' קרנו של משה וכו' וקרנה של תורה ונגה כאור תהיה וקרנים מידו לו והכי איתא בילקוט בוא"ו ובאיכה רבתא באלפ"א בית"א תנינא בפסוק גדע בחרי אף כל קרן ישראל מייתי כך אגדתא והתם גריס קרנים בלא וא"ו וי"ת וזיקוקין ובפי' הראב"ע ורש"י נמי כתיב בוא"ו וחזינא נמי בפיר' רש"י כ"י על הא דדריש רבא בפ"ק דפסחים למה צדיקים דומים בפני השכינה כנר בפני האבוקה דהכי כתיב וקרנים בוא"ו ובדפוסי עתיקא דאית ביה פי' הרי"א איתא בוא"ו אע"ג דלא משמע הכי מפי' הרי"א וגם בפי' רד"ק ושרשים ליתא והכי איתא בבעל הלשון ובמאיר נתיב ובכולהו נוסחי דספרד עתיקי ודוקני בלא וא"ו ולבתר עידן איתברר לי שפיר פירוקא דהאי מלת' ברחמי דשמיא בגו מסרא רבתא מאלפ"א בית"א מןתרתין תיבותא לא נסבין וא"ו בריש תיבותא ומטעים אינשי בהון דסביריןבו' ואיתנהו בלא ו' והדין חד מנייהו:

עזה. עזו ק':

ה[edit]

ויצא. מלרע:

ו[edit]

ויתפצצו. הצד"י בשו' לבדו כפי דרכנו:

ח[edit]

מרכבתיך. בנביאים עם הרי"א כתוב ומרכבתיך בוא"ו בראשית המלה וגם בדפוס ישן מויניציאה כתוב בגליון בוא"ו וזה טעות גמור הוא בלי ספק וגם המסורת אומרת מרכבתיך ב' חסר והאבדתי מרכבתיך מיה ה' מרכבתיך ישועה ש"מ דזה וזה שוין:

יא[edit]

שמש ירח. חד מן אלפ"א בית"א מן ב' ב' לא נסבין וא"ו ומטעים בהון וסי' נמסר במס' רבתא:

יג[edit]

מחצת ראש. בא הרי"ש בדגש במלה זעירא בבא עליה מלה מלעיל מכלול ד' ע"ב:

יד[edit]

פרזו. פרזיו ק':

טז[edit]

צללו. הלמ"ד בשוא לבדו כמנהגנו:

יז[edit]

ושדמות. בשי"ן ימנית:

יח[edit]

אעלוזה. עמ"ש בתילים סימן ס':

יט[edit]

ידרכני. במקצת ספרים מלא יו"ד בתר רי"ש וראיתי בספרים ספרדיים שבתחלה היו כתובים ביו"ד ואח"כ האריכו גגה של רי"ש ונשארה המלה חסר יו"ד:


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.