לבושי שרד/אורח חיים/סא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


לבושי שרדTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png סא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
לבושי שרדמראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


(ש"ע ס"ג) רמ"א ועבא"ר בשם של"ה:

(ט"ז סק"ב) תיבות במה שהש"ץ דהיינו שמע ובשכמל"ו י"ב תיבות ואהבת מ"ב תיבות והיה קכ"ב ויאמר ס"ט עולה רמ"ה:

(מג"א סק"ב) אם שהה אז אין משתקין אותו אבל בלא שהה הוי כשמע שמע ומשתקין:

(סק"ג) בוי"ו שעולה ג"כ גימט' ג' שמות הובא בא"ר בשם של"ה:

(ט"ז סק"ב) שהש"ץ תימא מה ראיה ציבור ליחיד וראיתי בפרי מגדים שדבור זה דהט"ז צריך להיות מצוין על וכן נוהגין השני דמיירי בצבור ומיהו לפ"ז מ"ש הט"ז וא"א אל מלך נאמן לא א"ש וה"ל לכתוב ואין אומר אמן ואין ספר הב"ח לפני:

(מג"א סק"ח) משמע דוקא ר"ל דאפי' כופל הפרשה אין היתר רק על מטתו:

(ט"ז סק"ג) למה גוערין. דמשום זה לבד שאמר בקול רם ולא בלחש אין ראוי לגעור בו:

מג"א סקי"א ס"ו ע"ש בסעיף א' לענין הפסק דדין בשכמל"ו כדין שמע:

מג"א סקי"ו (ובכ"ה כ') הכה"ג סתר טעם הרשב"א דהא יצא באמת וע"ז סיים המג"א ועמ"ש סימן נ"ט ס"ד בס"ק ה' דאינו יוצא אלא בעשרה ויש חשש שיסמוך על השמיעה כשלא יהיה י': סי' ס"ב ש"ע ס"ג


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.