כד הקמח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
כד הקמח
מהרב רבינו בחיי הדיין ז"ל
תלמיד הרשב"א ז"ל
שחיבר גם ספר רבינו בחיי על התורה
וקרא שם הספר הזה כד הקמח. כי משם יזונו כל רעבים לשמוע דבר ה' משם יעלו ויגשו אל המזבח העומד לפני ולפנים
מזון לכולא ביה, בו יש דרשות במספרם שישים שישים המה הדברים הנצרכים לאדם בהנהגתו, דברים מספרים כבוד אל וקדושתו.

תוכן עניינים[edit]
מהדורות דפוס[edit]

  • דפוס קושטא, ער"ה באתר "HebrewBooks"
  • דפוס ונציה, ש"ו באתר "HebrewBooks" באתר "אוצר החכמה"
  • דפוס לבוב, תרי"ט באתר "אוצר החכמה"
  • דפוס זיאטמיר, תרל"א באתר "HebrewBooks"
  • דפוס לבוב, תר"מ באתר "HebrewBooks"
  • דפוס ניו יורק, תש"כ (בשני חלקים) באתר "HebrewBooks" באתר "HebrewBooks"
  • מוסד הרב קוק, תשס"ו באתר "אוצר החכמה"