ילקוט ספורים/דברים/ראה/קיז/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ילקוט ספורים TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png קיז

· הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה


ראה אנכי נותן וגו' (דברים יא, כו).

אאצל אלוני מורה (דברים שם ל). שכם. ולהלן הוא אומר ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה (בראשית יב ו). מה אלון מורה האמור להלן שכם אף כאן שכם. תניא א"ר אלעזר ב"ר יוסי בדבר זה זייפתי ספרי כותים, אמרתי להם זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום. שאתם אומרים אלוני מורה שכם אף אנו מודים שאלוני מורה שכם, אנו למדנוה בגזרה שוה אתם במה למדתום.

· הבא >
מעבר לתחילת הדף

ילקוט הרואים[edit]

א סוטה ל"ג:

לקט הקוצרים[edit]

ספרי כותים. שיש להם תורה שבכתב ואינם מאמינים בתורה שבע"פ.