הגדה של פסח (עיון תפילה)/מגיד/מדרש עשרת המכות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הגדה של פסח || הגדה של פסח (עיון תפילה)     TriangleArrow-Right.png עשרת המכותכמה מעלות טובות TriangleArrow-Left.png

הגדה של פסח   מגיד
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר מִנַּיִן אַתָּה אוֹמֵר שֶׁלָּקוּ הַמִּצְרִים בְּמִצְרַיִם עֶשֶׂר מַכּוֹת וְעַל הַיָּם לָקוּ חֲמִשִּׁים מַכּוֹת. בְּמִצְרַיִם מָה הוּא אוֹמֵר. וַיֹּאמְרוּ הַחַרְטֻמִּם אֶל פַּרְעֹה אֶצְבַּע אֱלֹהִים הִיא. וְעַל הַיָּם מָה הוּא אוֹמֵר. וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדֹלָה אֲשֶׁר עָשָׂה יְיָ בְּמִצְרַיִם וַיִּירְאוּ הָעָם אֶת יְיָ וַיַּאֲמִינוּ בַּיְיָ וּבְמשֶׁה עַבְדוֹ:

כַּמָה לָקוּ בְאֶצְבַּע עֶשֶׂר מַכּוֹת. אֱמוֹר מֵעַתָּה בְּמִצְרַים לָקוּ עֶשֶׂר מַכּוֹת וְעַל הַיָּם לָקוּ חֲמִשִּׁים מַכּוֹת:


רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מִנַּיִן שֶׁכָּל מַכָּה וּמַכָּה שֶׁהֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרִים בְּמִצְרַיִם הָיְתָה שֶׁל אַרְבַּע מַכּוֹת. שֶׁנֶּאֱמַר יְשַׁלַּח בָּם חֲרוֹן אַפּוֹ עֶבְרָה וָזַעַם וְצָרָה מִשְׁלַחַת מַלְאֲכֵי רָעִים.

עֶבְרָה אַחַת.
וָזַעַם שְׁתַּיִם.
וְצָרָה שָׁלֹשׁ.
מִשְׁלַחַת מַלְאֲכֵי רָעִים אַרְבַּע.

אֱמוֹר מֵעַתָּה בְּמִצְרַיִם לָקוּ אַרְבָּעִים מַכּוֹת וְעַל הַיָּם לָקוּ מָאתַיִם מַכּוֹת:


רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר מִנַּיִן שֶׁכָּל מַכָּה וּמַכָּה שֶהֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרִים בְּמִצְרַיִם הָיְתָה שֶׁל חָמֵשׁ מַכּוֹת. שֶׁנֶּאֱמַר יְִשַׁלַּח בָּם חֲרוֹן אַפּוֹ עֶבְרָה וָזַעַם וְצָרָה מִשְׁלַחַת מַלְאֲכֵי רָעִים.

חֲרוֹן אַפּוֹ אַחַת.
עֶבְרָה שְׁתַּיִם.
וָזַעַם שָׁלֹשׁ.
וְצָרָה אַרְבַּע.
מִשְׁלַחַת מַלְאֲכֵי רָעִים חָמֵשׁ.

אֱמוֹר מֵעַתָּה בְּמִצְרַיִם לָקוּ חֲמִשִּׁים מַכּוֹת וְעַל הַיָּם לָקוּ חֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם מַכּוֹת:
עיון תפילה

מנין אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות. לכאורה השאלה הזאת אינה שאלה כלל דזיל קרי בי רב הוא, והיה לו לשאול רק השאלה השניה מנים שלקו על הים חמשים מכות? ואפשר לומר דר' יוסי מספקא ליה במכת בכורות. שהיו שם שתי מכות האחת מה שלקו הבכורים בעצמם והשניה מה שהכו הבכורים במצרים על מאנם לשלח את העברים, כמו שאמרו רבותינו בשוחר טוב מזמור קל"ו בשעה ששלח הקב"ה להתרות על מכת בכורות נכנסו כל הבכורות אצל אבותיהם ואמרו להם בואו והוציאו את העברים מבינינו ואם לאו אנו מתים השיבו להם ואמרו אפילו כל המצרים מתים אינן יוצאין מכאן, מה עשו הבכורות יצאו ונטלו כל אחד חרבו והרג את אביו, שנאמר למכה מצרים בבכוריהם, למכה בכורי מצרים אין כתיב כאן אלא למכה מצרים, וששים רבוא הרגו הבכורות באבותיהם, וזה היה ספיקו של ריה"ג מאן לימא לן שלא לקו המצרים במצרים אלא עשר מכות וממילא לקו על הים חמשים, חמש פעמים עשר, אפשר שמכות מצרים נחשבות לאחת עשרה דמכת בכורות מכה כפולה היתה כאמור וממילא לקו על הים חמש וחמשים, חמש פעמים י"א? ופשיט לן מן המקרא שאין ראוי להסתפק בזה, דהא מנלן שלקו על הים חמשים מכות משם שנאמר במצרים אצבע ועל הים נאמר יד וביד חמש אצבעות, וזאת הלא ידענו שבאצבע אלהים לא לקו אלא עשר מכות בלבד, כי מה שהכו הבכורות באבותיהם לא היתה באצבע אלהים אלא יד אדם באמצע, אמור מעתה במצרים לקו י' מכות וממילא על הים נ' מכות:


רבי אליעזר אומר וכו' של ארבע מכות. רבי אליעזר לא דריש תיבות חרון אפו למכה בפני עצמה, שלפי דעתו הוא כלל ואחריו פרט. ופירש הרשב"ם היתה של ארבע מכות שכל אחת היתה כלולה מארבעת היסודות ארמ"ע, ובעל המלמד הוסיף שלדעת ר"ע אף פעולת הגלגלים שהוא יסוד חמישי הורכב בהן:

מעבר לתחילת הדף
·