אלשיך/תהילים/קנ

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י
רד"ק


אלשיך
מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציון
משאת המלךפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

אלשיך TriangleArrow-Left.png תהילים TriangleArrow-Left.png קנ

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

הללויה כו' גם שלא יבצר שעשרה הלולים הללו הם לעומת עשר ולא תשע הידועים ליודעים חן. לא נמיש מלהניף בהם יד לפי הפשט והוא כי הנה הסכמת רז"ל כי הנשמות של צדיקים למעלה מהמלאכים והוא מוכרח כי הלא המלאכים הם בכלל מעשה בראשית בחידוש העולם שעד כאן לא פליגי אלא אם בשני או בחמישי אבל הצד השוה שבהם הוא כי בראשון לא נברא שום מלאך שלא יאמרו מיכאל היה מותח כו' אך הנשמות קדמו לעולם שבהן נמלך הקב"ה וברא העולם כמאמרם ז"ל כי עליהן נאמר המה היוצרים כו' עם המלך במלאכתו ישבו שם עם מלכו של עולם במלאכת עולמו. ונבא אל הענין אמר הללויה שברא הב' עולמות בשם זה העולם הזה לקנות השלמות ועולם הבא לקבל השכר ואור העליון ואל יאמר איש מה נהלל יה על שתי העולמות והלא נוח לו לאדם שלא נברא בעולם הזה כי הנפש יצאה מעולם הנשמות ובא אל החומר עכור ובספק אם תרד שאול מטה וגם הגוף כל ימיו מכאובים וכעס והוא לקברות יובל תחתיו יוצע רמה ותכסהו תולעה ע"כ אמר אל תחושו כי הנשמות שבעולם הנשמות עם כסא הכבוד כמאמר רבי יוחנן על ערבות כי שם כסא הכבוד והנשמות כו' הללו את שם אל שבמדתו היא מדת חסד נברא העולם כנודע כי עולם חסד יבנה ואחר אומרו על הנשמות העליונות מהמלאכים אמר כי למטה מהן הללוהו מלאכים ברקיע עזו כי חסד אל היה לכם שתשרתוהו:

ב[edit]

ושמא תאמרו מה תשיב על חששת האדם כי נוח היה העדרו פן יחטא ואשם ויפסיד בהבראו ע"כ בא ודבר בו ואמר הללוהו בגבורותיו לאמר אל תתגאו בני אדם נפש וגוף על הבראכם כי קחו עצתי והוא כי בזה תבטחו להיות בני העוה"ב על ידי סבול יסורין באהבה כי דרך חיים תוכחות מוסר אך אל תקוצו בהם כ"א הללוהו בגבורותיו כי היסורין הם בחינת גבורותיו וע"י כן הללוהו כרוב גדלו שתעלו במעלה מתיחסת אל רוב גדלו אתו יתברך ולמה תדאג הנפש כי הלא יגדל טובה אז מאשר היתה באמנה אתו יתברך טרם בואה פה.

ג[edit]

ואם יצר סמוך יטה אשורכם מני הדרך ותחטאו שמעו אלי והללוהו בתקע שופר בראש השנה והוא כמאמרנו על מאמרם ז"ל וה' נתן קולו לפני חילו בראש השנה שהוא כי עלינו לשבח לאבינו הרחמן שמצונו לשמוע קול שופר בראש השנה לעורר לבבנו נחרד ונשוב אליו ביום ההוא למען יכתבנו בספר חיים ולא בהפכו ומי מלך רחמן ביום משפט ירצה בתשובת אשר לא שב טרם יבא יום רוגז משפטו באופן שע"י מה שאדם שב ביום ההוא בחרדה ראויה ותשובה בכל לבו יתוקן לכן הללוהו והחזיקו לו טובה על זאת ושובו וחיו בעוה"ז ובעוה"ב ובזכות זה תשמחו שמחה שלמה בחג הסוכות כמאמר רז"ל במה יודע מאן נצח בראש השנה במי שנוטל שרביטו של מלך הם ד' מינים שבלולב והוא מאמרנו על פסוק בכסה ליום חגנו שהוא שנצחון ותקון ראש השנה הוא מכוסה ליום חגנו כי בחג הסוכות יתגלה נצחונו וזה יאמר פה הללוהו בתקע שופר שמעורר אתכם בו לשוב עדיו שעי"כ תזכו ותהללוהו בנבל וכנור וכל מינים אשר יזכיר שכלם נמצאים בחג בשמחת בית השואבה דתנן והלוים בכנורות ובנבלים ובמצלתים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר אלא שבא דוד וסדרן איך ישירו באופן ראוי לפני הקב"ה והוא שצריך יכנע האדם לפני קונו שיגיל ברעדה ע"כ בתחלה יתחיל בנבל וכנור שקולם נמוך:

ד[edit]

ועוד מעט בכלים שקולם רם מאלו הם תף ומחול ואחר כך יהללוהו במנים ועוגב שקולם עולה יותר:

ה[edit]

ואחר כך בצלצלי שמע שמשמיע יותר מכלם וכשגומר בסוף יהיה בצלצלי תרועה לגמור בקול שעם היותו קול רם הוא בדרך תרועה והכנעה וזהו הללוהו בצלצלי תרועה הרי במועצות ודעת שתי אלה אחד שנשמח ביסורין שנית שיחרד לבבנו בראש השנה תתוקן משובתנו ונזכה לעלות לעוה"ב לאור באור החיים הנשמה למעלה ממקום שהיתה שמה בתחלה וגם הגוף יגיל טובו ככל גופי ישני עפר קדושים אשר בארץ המה:

ו[edit]

ושמא תאמר הלא אם חלק מהנפש יזכה לא יזכה חלק אחר והוא הכתוב אצלנו בענין הגלגול כדרשב"י שאם נפש אחת תחטא ותתגלגל באיש אחר ולא תשתלם עד השלישי אשר אין ספק שלא ישארו שני הגופים הראשונים משוללי נפש בקומם בתחיה ואין דעתי כענין מדליק מנר לנר שא"כ אין מציאות הראשון בשני כאשר אין מציאות הנר הראשון בנר הנדלק ממנו אך הוא כי חלק מהנפש ממציאותה עצמיית בשני וכן בשלישי לפי מציאות בחינת הנתקן בקודם והנשאר לתקן. ואין כאן מקום להשתקע בדרוש זה וה' יעזרנו ונרחיבהו בשערים המצויינים לנו בסייעתא דשמיא. כלל הדברים כי ע"י הגלגולים מציאות הנשמה מתחלקת לשתים שלשה חלקים והיה אפשר לומר כי אולי לא ישתלם רק החלק האחרון עכ אמר אל תחוש כי כל הנשמה בכל חלקיה תהלל יה כי כלה תזכה על ידי העוה"ז שנברא בה"א אל העוה"ב שנברא ביו"ד וזהו כל הנשמה תהלל יה ובכן גם החומר הצטרף עם הנפש והללויה כי בשלומה יהיה לך שלום:

נשלם ספר תהלים. בעזרת אלהים מלך עולם.


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.