אבי הנחל/יז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png יז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פרק טו"ב

ן' ורע"א זו שבת אם לא בריתי יומם ולילה. קשה לדעת רבי עקיבא חוזרת קושית אגריפס למקומה, דאי המילה לא ניתנה מקודם הרי השבת ניתן ולמה חזר השבת ביו"ד הדברות והמילה לא ניתנה ביו"ד הדברות. ושמא התירוץ הנכון הוא שניתן לאברהם מקודם, אלא כדי שלא לבלב דעתו של אגריפס דישראל על ד' מצות בני נח כבר נצטוו וחזר ביו"ד הדברות לכן אמר לו מזמן התורה בעצמה דברית כפשוטו על המילה והכל מבינים זה לא כן שבת דנקרא ברית הוא להיודעים את התורה. אלא דבדברי רבי עקיבא כנראה דחסר בל' לומר שנאמר ושמרו בני ישראל ברית עולם ביני ובין בני ישראל ועיין במכילתא ובס' ש"י שם. ויתכן לומר דרבי עקיבא בא להוסיף דתרתי משמע מילה ושבת ובא לומר דלפעמים מילה אינו דוחה שבת הגם דעל הרוב מילה בזמנה בלתי אונס דוחה שבת, ודוק.


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף