אבי הנחל/טז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png טז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פרק ט"ז

תו' ירדת לכבשן האש נתנסית ורדפת אחר ט"ו מלכים. צאו וראו דה' בחכמה יסד אר'ש לתת לו כח על המילה שלא יתיירא קדים אמרה ובסתום חכמה אגב לשבוחי הוא לאדכורי מה שאמר לו בפירוש כדי שימול ואת"ש וירא אליו ה' דעל שנתן לו עצה על המילה נגלה בחלקו והיינו דכיוון לדעת עליון ואמר ה' הואיל אני והוא שפה אחת ודברים אחדים ראוי שאשרה שכינתי בו דהושוה עמי, ועיין פרק י"ט.

שלא גילה הקב"ה עד שעמד אברהם. עיין לעיל פרק י"ג בפסוק יצפון לישרים תושיה דהתורה דוגמא למילה, כיע"ש. ואם כן את"ש דבא בשכרו סנהדרין ומשה באר היטב בע' לשון דכחדא שרוין ברית ותורה ועל שניהם נאמר אם לא בריתי יומם ולילה ובהבראם באברהם ע"י שקיבל ברית ותורה. ולכך תקנו בברכת המזון ועל בריתך שחתמת בבשרינו ועל תורתיך שלמדתנו, דאחוזות זו בזו. וכענין אונקלוס הגר דכל זמן שלא נימול לה היה יכול להכנס בתורה.

דיו לעבד ששוה לקונו. עיין בספה"ק זל"א ח"ב סדר וירא פרק מ"ט מה שציינתי בזה.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף