אבי הנחל/יח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png יח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פרק י"ח

כ' שאברהם יושב לימינו בכסא הכבוד, ולמה הוא מושיבו אצלו. כוונת ולמה, פירש בני אברהם הי"ו דהכונה דמאחר דבזמן המשיח מסלקו ממושבו מצד ימין, מעיקרא למה מושיבו. והענין מבואר בספר ארצות החיים דרוש ט' בארוכה עי"ש. לזה מתרץ דהוא בעבור דישמח בראותו הנסים שעושה לבניו וישיבתו על מנת והו"ל כאילו התנה בדבר ואי אמרינן דתנאי מועיל דהוא לזמן הנה נכון, זת"ד הי"ו. ועיין לקמן פרק א"ך ועוד לקמן פכ"ד.

מקימי מעפר ואנכי עפר וכסא כבוד. ולפי זה יגמור נא כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל דקאי לאברהם בהבראם באברהם.


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף