אבי הנחל/יב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png יב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פרק י"ב

כתו' הוא תחילה קרא אותנו קרוביו לבני ישראל עם קרובו. ויותר היה לו להביא מקרא דתורה אשר לו אלהים קרובים אליו דל"א אשר קרובים אל אלהים וזהו מ"ש לקמן פרק ח"י מפני חיבתן אמר להם מכם אני שנאמר ומושלו מקרבו יצא ע"כ והוא מכוון יפה.

ומ"ש דבשמו של הקב"ה היו נוצחין היינו כמ"ש דכל התורה כולה שמותיו של הקב"ה, והיינו מ"ש בשעה שאנו עוסקין בתורה דדא ודא אחת היא. וכמ"ש בספרי והובא בילקוט על פסוק ריבה ה' את יריבי, אתה עסוק בתורה ואני נלחם מלחמותיך. וכתב הנזה"ק ריש סדר ויצא דהעוסק בתורה הוא ע"י הקב"ה הכל וזהו בך צרינו ננגח ובשמך נבוס קמינו.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף